Zmiana organizacji ruchu na DK6

Dnia 30.01.2024 r. wprowadzono “Projektu czasowej organizacji ruchu w związku z zawężeniem przekroju jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1325G km 0+050 - 0+480”.