Odbyła się Rada Techniczna nr 41

W dniu 30 stycznia 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 41. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Trwają prace przy obiektach mostowych WD 57.2, WD-60 i WD-62.