Odbyła się Rada Techniczna nr 44

W dniu 27 lutego 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 44. Podczas spotkania został omówiony postęp prac projektowych oraz postęp robót prowadzonych na placu budowy. Odebrano tymczasowy przejazd kolejowy przy WS-45.